MVSD-301 小野寺梨紗解禁作品2016年08月14日

MVSD-301 小野寺梨紗解禁作品2016年08月14日

《活人书》,夏至后加石膏知母,皆泄肺火之药,是麻黄汤虽太阳发汗重剂,实散肺经火郁之药。内容:一名子,音叫辛苦滑温。

阳微欲绝者、回生起死,非此不为功,故仲景四逆、真武、白通诸汤多用之。孟诜治盗汗,炒香渍酒服。

 内容:能燥能宣,有补有泻,可升可降辛能散,苦能燥、能泻,温能补、能和。内容:补肺,清心,泻热,润燥甘微苦寒。

入营而破血,燥胃消食,活血和血。《十剂》曰∶补可去弱,人参、羊肉之属是也。

若饮食不节、劳役作伤之人,伤暑大热大渴,汗出如雨,烦躁喘促,或泻或吐者,乃内伤之证。 中虚名枯芩,即片芩,泻肺火,清肌表之热。

王节斋曰∶冰片大辛热,用之点眼,取其拔出火邪。内容:宣通气血,泻火散寒,载药上浮苦辛而平。

Leave a Reply