im电竞官网

im电竞官网

其蕊敷疔肿恶疮,按中吴纪闻云,百合乃蚯蚓所化,此洵有之。发明续断入肝主续筋骨,为妇人胎产崩漏之首药。

同一防葵,而有治惊邪狂走与久服见鬼之不同也。 诸风口禁,更以石菖蒲、人参佐之。

入解表及托里药生用。性善降泄,故久服利人。

然苦寒之性仅可以治热肿,故痈疽溃后脓清色淡及胃弱食少者禁用。发明葱茎味辛温,上升入手太阴、足阳明经,专主发散,以通上下阳气,即《本经》作汤以下主治,故伤寒头痛如破,用连须葱白香豉汤。

《本经》主消渴热中除邪气,肢体浮肿下水,补不足益气。 好古曰∶生地黄治心热,手心热,益肾水,凉心血,其脉洪实者宜之。

近代庸流喜用黄连为清剂,殊不知黄连泻实火。 内容:辛微温,无毒。

Leave a Reply