venu番号及封面

venu番号及封面

如要通转亦内容:\r芒硝\ph11.bmp\r,文具朴硝条下。又北山经天池之山,其中多黄垩。

隋·羊公服黄精法云∶黄精是芝草之精也。 张氏云∶龟甲能引阳气下归,复通阴气上行。

 服讫觉虚,即取白羊头一枚,净去毛,洗了,以水三大斗,煮令烂,去头,取汁可一斗以来,细细服之,亦不着盐,不过三剂平复。夏秋抽条,颇如薄荷,花紫故南人谓之地菘。

郭璞注《尔雅》颗冻云∶紫赤花,生水中。 按《尔雅》∶,。

段成式云∶或言构木上多松,栽土木气泄必尔。云味甘、微辛,温。

 《本经》云∶生方山。若中恶客忤,心腹胀满,卒痛如锥刀刺痛,气急口噤,停尸卒死者,以暖水若酒服之。

Leave a Reply